Årsmöte 2022

KALLELSE Leader Stockholmsbygds årsmöte 17 maj Datum: 17 maj 2022 Tid: 18:00 – ca 20:00 Plats: Vaxholms stad, kommunhuset Eriksövägen 27, Vaxholm Kl 18:00 – 18:15 Välkommen! Malin Forsbrand, kommunstyrelsens ordförande och Sune Fogelström, ordförande Leader...

Styrelsemöte 14 juni 2022

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 14 juni 2022 kl.12-17. Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras.

Styrelsemöte 17 mars 2022

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 17 mars 2022. Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras. Beredningsgruppsmötena ligger ca 3 veckor...

KALLELSE årsmöte 2021

Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed medlemmar och partnerskapet till digitalt årsmöte Plats: Digitalt via ZOOM Tid: 25 maj 2021 kl 18 Vi är mycket glada över att regionråd Gustav Hemming (C), med ansvar för tillväxt-, samhällsplanerings- och...